ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน นม UHT รสจืด ชนิดกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร ภาคเรียนที่ 1/2562 ทั่วไป 12 มิ.ย. 62
2 ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยา จัดซื้อ-จัดจ้าง 23 พ.ค. 62
3 จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางถนนเลียบคลองชักน้ำ บ้านบุ หมู่ที่ 3 และบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 ไปบึงทำนบหลวง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 พ.ค. 62
4 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางบ้านโคกน้อย ไปตำบลโนนไทย และตำบลค้างพูล จัดซื้อ-จัดจ้าง 18 เม.ย. 62
5 จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางสายแยกถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านสายออ หมู่ที่ 1 ไปทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์ จัดซื้อ-จัดจ้าง 25 มี.ค. 62
6 ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 12,000 BTU พร้อมติดตั้ง จัดซื้อ-จัดจ้าง 13 มี.ค. 62
7 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน จัดซื้อ-จัดจ้าง 8 ก.พ. 62
8 จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเริ่มต้นจากถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคกหนองไผ่ ถึง กม.0+810 จัดซื้อ-จัดจ้าง 14 ม.ค. 62
9 ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จัดซื้อ-จัดจ้าง 24 ธ.ค. 61
10 จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านสระตอง หมู่ที่ 9 ถึง กม.1+000 จัดซื้อ-จัดจ้าง 12 ต.ค. 61
11 ประกาศข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2562 ทั่วไป 6 ก.ย. 61