ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

อบต.ร่วมใจทำความสะอาด

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายเอม หอมสันเทียะ นายก อบต.สายออ พร้อมข้าราชการ-พนักงาน-ลูกจ้าง อบต.สายออ ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบของ อบต.สายออ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดบรอบให้ดูสะอาดและสวยงาม