ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค

กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.สายออ โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้มีภาวะเสี่ยงโรค (METABORIC) พ.ศ.2561 ณ โรงแรมออโรร่ารีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา วันที่ 11-12 สิงหาคม 2561