ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) อำเภอโนนไทย ประจำปี 2561

วันที่ 5 เมษายน 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (องค์จำลอง) อำเภอโนนไทย ประจำปี 2561 โดยมี นายธงชัย โอฬารพัฒนชัย นายอำเภอโนนไทย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอโนนไทย คอยให้การต้อนรับ