ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

วันเด็ก ปี 2561

วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านโคกหนองไผ่ หมู่ที่ 2 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2561 โดยในงานครั้งนี้ คณะผู้บริหาร นำทีมโดย นายเอม หอมสันเทียะ นายก อบต.สายออ และพนักงาน อบต.สายออ ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยนำอาหาร ขนม ของเล่น มามอบให้กับเด็กๆ ภายในงานครั้งนี้ด้วย