ฟรี
 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

 • องค์การบริหารส่วนตำบลสายออ
  129 ต.สายออ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา 30220

งานปิดทองฝังลูกนิมิต วัดโคกน้อย ม.7

วันนี้ 3 มกราคม 2560 เวลา 12.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เดินทางมาเป็นประธานพิธีตัดหวายงานปิดทองฝังลูกนิมิต ณ วัดโคกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย โดยมีพระธรรมเจดีย์ เจ้าคณะภาค 11 ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา และคณะสงฆ์ ประกอบพิธีทางศาสนา และนายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอโนนไทย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนร่วมงาน